O Fondu

Radoje Tatić u Parizu 1964. (foto: )
Radoje Tatić u Parizu 1964.

"Fond Radoje Tatić" osnovan je u cilju unapređenja saradnje i boljeg upoznavanja naše kulture i kultura španskog, portugalskog i latinoameričkih naroda španskog i portugalskog govornog područja, a u čast jednog od naših najistaknutijih prevodilaca dela latinoameričkih, španskih i portugalskih autora, novinara i diplomate Radoja Tatića.

Za Radoja Tatića nije dovoljno reći da je bio jedan od prvih prevodilaca sa španskog jezika na ovim prostorima, već bi se moralo naglasiti da su njegovi pionirski prodori u latinoameričku književnost, od sredine šezdesetih godina XX veka, odavali čoveka rafiniranog ukusa koji se bavi samo onim najvrednijim. Čak i pre nego što će Evropa i Amerika da otkriju kontinent magičnog realizma, jugoslovenski je čitalac mogao da čita Borhesa, Kortasara, Rulfa, Markesa, Nerudu, Asturijasa, ili Paza u prevodu Radoja Tatića. Prevodio je poeziju, prozu, teorijske radove. Njegovi se prevodi odlikuju sigurnim jezičkim izrazom, duhovitim prevodilačkim rešenjima i, ako je reč o teorijskim radovima, pouzdanošću.