Aleksandra Mančić

Aleksandra Mačić čita odlomak iz nagrađenog prevoda 2004. (foto: )
Aleksandra Mačić čita odlomak iz nagrađenog prevoda 2004.

Doktorirala na Autonomnom univerzitetu u Madridu. Magistrirala na Beogradskom univerzitetu iz filoloških nauka – španski jezik i književnost. Uređuje biblioteku “Prevođenje i mišljenje” (zajedničko izdanje Alternativne akademske obrazovne mreže i Izdavačke kuće Rad). Prevodi knjževnost, filozofiju i teoriju sa španskog, francuskog, engleskog i italijanskog.
Važniji pevodi: Cvetan Todorov, Uvod u fantastičnu književnost, Rad, Beograd, 1987; Mario Vargas Ljosa, Povest o Majti, BIGZ, Beograd,1987; Hulio Kortasar, Dnevnik o priči, Bratstvo-jedinstvo, Novi Sad, 1987; Ernesto Sabato, Abadon, anđeo uništenja, BIGZ, Beograd, 1989; Horhe Luis Borhes i Adolfo Bjoj Kasares, Šest problema za don Isidra Parodija, Filip Višnjić, Beograd; Migel de Unamuno, Građanski rat i mir, Vreme knjige, Beograd, 1993; Žan Bodrijar, Drugo od istoga. Habilitacija, Lapis, Beograd, 1993; Fransoa Rable, Sigurno, istinito i nepogrešivo Pantagruelovsko predskazanje iznova sastavljeno na polzu i za nauk vetropirima i zazjavalima po prirodi od Meštra Alkofribasa, velegozbenika narečenog Pantagruela, Rad, Beograd, 1995; Adolfo Bjoj Kasares, Morelov izum, Rad, Beograd, 1995; Ernesto Sabato, Pojedinac i univerzum, Gradac, Čačak, 1995.


Nagrada «Laza Kostić» za prevod priča Hulija Kortasara Rukopis nađen u džepu. Nagrada "Miloš N. Đurić" (2001) za prevod rasprave Duhovni vodič Migela de Molinosa 1987. Nagrada BIGZ za prevod romana Marija Vargasa Ljose Povest o Majti.