Marina Ljujić

Marina Ljujić rođena je 1957. godine u Beogradu. Na Filološkom fakultetu u Beogradu magistrirala je iz oblasti sintakse vremena španskog i portugalskog jezika. Tokom dve godine (1987-1989) radila je kao lektor za srpskohrvatski jezik na Autonomnom univerzitetu u Madridu. Bila je asistent za španski jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu od 1983. do 1998. godine, a zatim profesor u Centru za nastavu stranih jezika Zadužbine Ilije M. Kolarca. Od 2003. godine radi na Filološkom fakultetu u Beogradu kao bibliotekar Katedre za iberijske studije.

U saradnji sa Luisom Garidom prevela je na španski jezik Predeo slikan čajem Miodraga Pavića (Paisaje pintado con té, Anagrama, Barcelona, 1991). Iz španske književnosti XVI veka prevela je Zavrzlame Žoana Timonede (Draganić, Beograd, 2001). Objavila je nekoliko stručnih članaka i kraćih prevoda sa španskog i portugalskog jezika.