2008.

Obrazloženje žirija 2008.

11.06.2014

 Žiri Fonda Radoje Tatić i Udruženja književnih prevodilaca Srbije koji dodeljuje nagradu za najbolji prevod sa španskog ili portugalskog jezika ove godine radio je u sastavu...

+ Dalje

Marina Ljujić

11.06.2014

Marina Ljujić rođena je 1957. godine u Beogradu. Na Filološkom fakultetu u Beogradu magistrirala je iz oblasti sintakse vremena španskog i portugalskog jezika. Tokom dve godine...

+ Dalje