2010.

Obrazloženje žirija 2010.

11.06.2014

Nagrada "Radoje Tatić" za 2010. Obrazloženje žirija Žiri za dodelu nagrade "Radoje Tatić" za najbolji prevod sa španskog i portugalskog jezika u oblastima književnosti,...

+ Dalje